Srpska Dalekometna Liga

PRAVILNIK SDL

Pravilnik za Srpsku Dalekometnu ligu. / skraćenica SDL /

Pravilnik “SRPSKE DALEKOMETNE LIGE” za 2020. godinu

100 metara

 MK puška – isključivo kalibar 22LR

Maksimalna masa puške: 5 kg bez prednjeg oslonca (bipoda). Svi vidovi prednjeg oslonca su dozvoljeni (bipod, postolje, ranac, vreća…) pod uslovom da nije moguće da se MK fiksira ili da se vrati u identičan prvobitni položaj (bez graničnika), bez mogućnosti elektronski kontrolisanog pomaka i sl. Zadnji oslonac – po izboru strelca, ne sme biti fiksan sa kundakom, mora biti nezavisan element. Izbor položaja za gađanje je slobodan. Stojeći, sedeći, ležeći, bitno da je bezbedan za sve učesnike. Proba: 5 minuta, neograničen broj metaka, meta se ne donosi na uvid. Meč: 10 metaka, 10 minuta, u dve mete po 5kom, mete su jedna ispod druge. Spotiranje je dozvoljeno

Jednom MK puškom može pucati cela jedna ekipa.


300 metara

Dozvoljeni svi kalibri municije do 8,5 mm sa centralnim opaljenjem. Maksimalna masa puške: 8.25 kg bez prednjeg oslonca (bipoda). Svi vidovi prednjeg oslonca su dozvoljeni (bipod, postolje, ranac, vreća…) u kojima nije moguće da se karabin fiksira ili da se vrati u identičan prvobitni položaj (bez graničnika), bez mogućnosti elektronski kontrolisanog pomaka i sl. Zadnji oslonac – po izboru strelca, ne sme biti fiksan sa kundakom, mora biti nezavisan element. Izbor položaja za gađanje je slobodan. Stojeći, sedeći, ležeći, bitno da je bezbedan za sve učesnike. Proba: 5 minuta, neograničen broj metaka, meta se ne donosi na uvid. Meč: 20 metaka, 20 minuta, u dve mete po 10kom. Spotiranje je dozvoljeno

Važi pravilo – jedan strelac – jedna puška, zabranjena je upotreba gasne kočnice.

Vrednost jednog kruga odgovara ¼ MOA na300m. Muš je ¼ MOA, 10tka 0,5 MOA itd.

Format Takmičenja

 Takmičenje je pojedinačno i ekipno. Ekipe su sastavljene od 4 člana, stim da se uzimaju u obzir najbolja 3 rezultata kao ekipni rezultat. Da bi ekipa tokom trajanja lige koristila ime iz ranijih kola, potrebno je da najmanje dva člana iz prvog nastupa ekipe budu u timu za konkretno kolo (radi sabiranja bodova za ukupni, godišnji plasman).

Discipline 100m MK i 300m karabin su nezavisne, i rangiraju se i nagrađuju pojedinačno i ekipno.

 

Bodovanje 

Sistem bodovanja se zasniva na broju krugova,  Ukupan broj krugova za sezonu će biti zbir najboljih nastupa pucača/ekipa, po sistemu „broj održanih kola minus jedno, najlošije kolo“. Finale će vredeti +40% krugova, , i svi ostali strelci takođe će dobijati  +40%. )

Maksimalan broj strelaca po kolu je pedeset. Nakon popunjavanja tog broja prijavljenih neće biti moguće učešće u konkretnom kolu lige, bez obzira na dotadašnja učešća i plasman.

 Prilikom ulaska na strelište, vrši se provera bezbednosti oružja – da je oružje prazno i da je zatvarač izvađen ili u zadnjem položaju, i da li su sigurnosne zastavice u ležištu metka. Zastavice moraju biti na tom mestu stalno, bez izuzetaka, sem kada strelac nastupa – i uklanjaju se isključivo po odobrenju rukovodioca gađanja. Nepoštovanje ovog pravila povlači diskvalifikaciju.

Tokom trajanja probe i meča, obavezna je upotreba antifona i od strane strelaca i od strane posmatrača.

Sva pitanja za čijom regulacijom se naknadno ukaže potreba, biće regulisana aneksima pravilnika.

100m 22lr

Meta za 100m

300m

Meč mete za upotrebu na 300m. Vrednost jednog kruga odgovara ¼ MOA na 300m. Muš je ¼ MOA, 10tka 0,5 MOA, 9tka 1 MOA, 8ca 1.5 MOA, 7ca 2 MOA itd. Svaki pogodak van brojeva se boduje kao 3 kruga.

Tok takmičenja u kratkim crtama

Skup takmičara do 9:30, meč kreće u 10h i pucaju se partije na 300m, kada sve baterije završe prelazi se na 100m.

OBAVEZNA PRAVILA !!!

Najveći akcenat je na bezbednosti, stoga se takmičari moraju pridržavati svih propisanih normi da bi sve bilo u redu.

  • Oružije se vadi iz kofera samo kada sudija da zna.
  • Kada je oružje na liniji, zatvarač mora biti u zadnjem polužaju non stop dok ne krene meč.
  • Prilikom manipulacije oružja cev mora uvek biti okrenuta u bezbednom pravcu.
  • Najbitnija stvar, HAVE FUN.